About us

A mixture of Danish and Filipino.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.

THE STORY ABOUT DANPHIL

 

The story of two people who by chance met in Denmark. He's Danish background and she has philipino background. It was love at first sight, and they soon found out that they wanted a life together. Their dream is to start a hostel, and a resort in the Philippines in the future. To get money for their dream, they have invested money in a Philippine jeepney, and a small business selling fish and other goodies. The business is finished, so everything runs according to the plan.

The investment has also led to her family being involved. Her mother will be responsible for the practical, her father as a mechanic, make sure that the vehicle is being held Perishable, and in the beginning he will be the first that comes to running the route between Tulunan and Kidapawan in the jeepney. Her three brothers will be sent to school and get an education or training course and learn how to repair and run the jeepney, according to their wishes. That way, her family also get to make money and improve their lives. The company is owned by the family when he is a Danish citizen he can not own property in the Philippines. The name Danphil, they found quickly, as it represents both Denmark (DAN) and the Philippines (PHIL) Lucky it was that the Danish and Filipino flag both had the colors, red and white, it also went quickly to get the design colors and logo for the Jeepneyen, and to create this homepage www.danphil.com.

There are already plans underway of the hostels, houses and cottages to fulfill their dream of a resort in the future.

 

HISTORIEN OM DANPHIL

 

Historien om to mennesker der ved en tilfældighed mødte hinanden i Danmark. Han har Dansk baggrund og hun har philipino baggrund. Det var kærlighed ved første blik, og de fandt hurtigt ud af, at de ønskede en tilværelse sammen. Deres drøm er at starte et vandrehjem og en resort i filipinerne i fremtiden. For at få penge til deres drøm, har de investeret penge i en filipinsk jeepney, og en lille forretning som sælger fisk og andet godt. Forretningen er færdigbygget, så alt kører planmæssigt. Investeringen har også medført at hendes familie bliver inddraget. Hendes mor vil stå for det praktiske, og hendes far som mekaniker, sørger for at køretøjet bliver holdt velige, og i starten vil han være den første der kommer til at kører ruten imellem Tulunan og Kidapawan i jeepneyen. Hendes 3 brødre vil blive sendt i skole, og få en uddannelse, eller på kursus og lære at reparerer og køre Jeepneyen, alt efter deres ønsker. På den måde vil hendes familie også komme til at tjene penge og forbedre deres liv. Firmaet er ejet af familien, da han som dansk statsborger ikke kan eje ejendomme i filipinerne.

Navnet Danphil, fandt de hurtigt på, da det representerer både Danmark (DAN) og Filipinerne (PHIL) Heldigt var det også at det danske og filipinske flag begge indeholder farverne rød og hvid, det gik også hurtigt med at designe farver og logo til Jeepneyen, og til at oprette denne hjemmeside www.danphil.com.

Der er allerede tegninger undervejs af de vandrehjem, huse og hytter der skal opfylde deres drøm om en resort i fremtiden.